Studentų baigiamosios praktikos, tradicinio tarptautinio elektronikos konkurso „EIFtronic“, projektinės veiklos, dėstytojų mokymų, studentų ekskursijos ir eilė kitų klausimų buvo aptarti 2019 m. rugpjūčio 27 d. Elektronikos ir informatikos fakulteto Elektronikos katedros vedėjo dr. Antoni Kozič, Fizikos laboratorijos vedėjo dr. Andžej Lučun ir docento dr. Eugenijaus Mačerausko susitikime su naujais Elektronikos katedros socialiniais partneriais UAB „Elgama-elektronika“ vadovu Nerijumi Kruopiu bei Žmogiškųjų išteklių departamento vadove Edita Sivickiene.

Bendrovės „Elgama-elektronika“ vizija – veikti taip, kad įgyvendinti vartotojų lūkesčius, kuriant aukščiausio tarptautinių standartų lygio produkciją. Tačiau nežiūrint į sudėtingą, konkurencinę verslo sektoriaus aplinką ir išsikeltus aukštus įmonės tikslus, pagrindine užduotimi išlieka darbuotojų gerovės užtikrintumas. Džiaugiamės, kad Vilniaus kolegijos forume išgirsime bendrovės „Elgama-elektronika“ pranešimą, kaip sukuriama darbo aplinka, palanki efektyviai veiklai ir gerai darbuotojų savijautai.

Tikimės, kad enterprenerių taikomas veikiančios kokybės standartas apims ne tik verslo sektorių, o bus labiausiai atskleistas Vilniaus kolegijoje, akademinėje aplinkoje, kurioje kuriamos žinios!