Studijų tvarkaraštis 2018-2019

PATVIRTINTA
Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos
2018 m. gegužės 14 d. nutarimu AT N – 8

2018-2019 M. M. STUDIJŲ TVARKARAŠTIS

EIL. NR. PROCESAS

 

DATA
PRADŽIA PABAIGA
  2018-2019 STUDIJŲ METAI 2018-09-01 2019-08-31
I. RUDENS SEMESTRAS 2018-09-01 2019-02-03
1. Prašymų dėl studijų programos ir / ar studijų formos keitimo, studijų atnaujinimo, studijų tęsimo po akademinių atostogų teikimas. 2018-08-26
2. Prašymų dėl dalykų (modulių) užskaitymo, studijų įmokų už rudens semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2018-09-14
3. Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2018-08-31
4. Pirmo kurso studentų individualių studijų planų sudarymas ir aukštesnių kursų studentų individualių studijų planų koregavimas Akademinėje informacijos sistemoje 2018-2019 m. m. 2018-08-27 2018-09-30
5. Akademinių skolų laikymas (ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki kitos egzaminų sesijos pradžios) 2018-09-03 2018-12-07**
6. Pirmo kurso studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2018-2019 m. m. pavasario semestrui. 2018-10-08 2018-10-28
7. Egzaminų sesijos tvarkaraščių skelbimas (likus vienai savaitei iki egzaminų sesijos pradžios) 2018-12-17**
8. Žiemos egzaminų sesija (2-4 savaitės)* 2019-01-02** 2019-01-25**
9. Pakartotinis žiemos egzaminų sesijos atsiskaitymų laikymas 2019-01-28 2019-02-01
10. Studijų baigimas 2019-01-31
11. Diplomų įteikimas 2019-02-15
II. PAVASARIO SEMESTRAS 2019-02-04 2019-08-31
1. Prašymų dėl studijų programos ir / ar studijų formos keitimo, studijų atnaujinimo, studijų tęsimo po akademinių atostogų teikimas. 2019-01-27
2. Prašymų dėl dalykų (modulių) užskaitymo, studijų įmokų už pavasario semestrą atidėjimo, sumažinimo, mokėjimo dalimis teikimas. 2019-02-15
3. Valstybės finansuojamų studijų vietų užėmimo rezultatų skelbimas 2019-02-28
4. Studentų individualiųjų studijų planų koregavimas Akademinėje informacijos sistemoje 2018-2019 m. m. pavasario semestrui (tik dekano įsakymų pagrindu). 2019-01-21 2019-02-22
5. Studentų individualių studijų planų sudarymas Akademinėje informacijos sistemoje 2019-2020 m. m. 2019-01-28 2019-02-22
6. Akademinių skolų laikymas (ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki kitos egzaminų sesijos pradžios) 2019-02-04 2019-05-19**
7. Studentų registravimasis Akademinėje informacijos sistemoje pasirenkamųjų (alternatyvių) ir laisvai pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms 2019-2020 m. m. 2019-02-25 2019-03-17
8. Egzaminų sesijos tvarkaraščių skelbimas (likus vienai savaitei iki egzaminų sesijos pradžios) 2019-05-27**
9. Pavasario egzaminų sesija (2-4 savaitės)* 2019-06-03** 2019-06-28**
10. Pakartotinis pavasario egzaminų sesijos atsiskaitymų laikymas 2019-06-25 2019-06-28
11. Studijų baigimas 2019-06-28
12. Diplomų įteikimas 2019-06-28
III. ATOSTOGOS    
1. Kalėdų ir Naujųjų metų atostogos* 2018-12-24 2019-01-01
2. Žiemos atostogos* 2019-01-28 2019-02-03
3. Velykų atostogos*** 2019-04-22 2019-04-28
4. Vasaros atostogos (jei pagal studijų tvarkaraštį nenumatyta praktika) 2019-07-01 2019-08-31

Sutartiniai žymėjimai:

* – studentams, studijuojantiems modulinėse studijų programose, gali būti nenumatomos;
** – kai egzaminų sesijos trukmė 4 savaitės;
*** – gali būti nenumatomos.