Studijų organizavimas

Studijų organizavimas kolegijoje

Čia rasite temas:

 • Studijų programa
 • Studijų formos
 • Studijų dalykas / modulis
 • Studijų kreditas
 • Registravimasis studijoms
 • Individualieji studijų planai
 • Egzaminų sesija
 • Žinių vertinimo sistema
 • Apeliacijos
 • Ginčų nagrinėjimas

  Vadovaujantis Vilniaus kolegijos statutu, Kolegijoje veikia Ginčų nagrinėjimo komisija, kuri sprendžia ginčus tarp studentų ir administracijos ar kitų darbuotojų ginčus, susijusius su mokslo ir studijų veikla. Studentas, nepatenkintas direktoriaus arba jo įgalioto asmens atsakymu į pareiškimą ar skundą arba negavęs atsakymo per 15 kalendorinių dienų, turi teisę per 7 kalendorines dienas kreiptis į Ginčų nagrinėjimo komisiją pateikdamas šiai komisijai prašymą Dokumentų valdymo skyriuje arba el. paštu rastine@viko.lt.

 • Rotacija
 • Studijų nutraukimas
 • Kolegijos baigimas
 • Praktikos