Studijos

Vilniaus kolegijoje vykdomos į praktinę veiklą orientuotos koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir profesionalusis menas.

Šiame meniu rasite visą informaciją apie studijas Vilniaus kolegijoje.


BAIGUSIEMS KOLEGIJĄ IKI 2009 METŲ

Vilniaus kolegijos absolventų kvalifikacija, įgyta baigus neuniversitetinių studijų programą, prilyginama kvalifikacijai, įgytai baigus koleginių studijų programą (pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 93 straipsnio 5 dalį).