Balandžio 4 d. Pedagogikos fakulteto pedagoginių studijų programų studentai, būsimieji ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo pedagogai ir būsimieji socialiniai pedagogai kartu su fakulteto dėstytojais dalyvavo ŠMM organizuotoje Studentų ir pedagogus rengiančių dėstytojų dienoje. Susutikimo dalyviai buvo supažindinti su švietimo politiką vykdančių padalinių veikla, aptartos švietimo naujovių kryptys, analizuota Valstybinė švietimo 2013 – 2022 metų strategija. Susitikime akcentuota, kad šių dienų mokytojas turi būti dvasios aristokratas ir kūrybiškas eruditas. Skirta dėmesio ir neformaliajam vaikų ir suaugusiųjų švietimui Lietuvoje.