Kraštovaizdžio dizainas

Programos aprašas
Valstybinis kodas 6531EX029
Vieta Agrotechnologijų fakultetas
Studijų kryptis E03 Aplinkos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmė Nuolatinė, 3 metai Nuolatinė sesijinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais 180
Studijų planai Nuolatinės, nuolatinės sesijinės studijos
Įstojusiems 2021 m.
Įstojusiems 2022 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gebės projektuoti ir įgyvendinti gyvenamųjų namų sklypų bei nedidelės apimties kraštovaizdžio architektūros objektų apželdinimą; įgyvendinti kraštovaizdžio konstrukcijų ir įrenginių projektus; dalyvauti projektuojant želdynų inžinerines sistemas; tvarkyti želdynus; organizuoti dekoratyvinių augalų auginimą; teikti konsultavimo paslaugas arba tęsti studijas Lietuvos bei užsienio aukštosiose mokyklose.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad programos absolventas gebės:

Nuolatinių, nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2021 m., 2022 m.)

1 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Profesinė užsienio kalba 5 E
Kraštovaizdžio architektūros istorija 5 E
Architektūrinė grafika 5 E
Inžinerinė grafika 5 E
Taikomoji dendrologija 5 E
Žoliniai dekoratyviniai augalai 1 5 E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Taikomoji matematika 3 E
Dirvotyra 3 E
Žoliniai dekoratyviniai augalai 2 3 E
Kraštovaizdžio architektūra 1 10 P
Aplinkotvarkos statybos pagrindai 3 P
Taikomoji dendrologijos praktika 4 A
Taikomoji žolinių augalų praktika 4 A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Komunikavimo pagrindai 3 E
Tyrimų metodologija 3 P
Kompiuterinė grafika 5 P
Kraštovaizdžio architektūra 2 10 E
Aplinkotvarkos inžinerija 1 5 E
Želdyno įrengimo technologijų praktika 4 A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Želdynų priežiūros technologijos 4 E
Kraštovaizdžio architektūra 3 8 P
Aplinkotvarkos inžinerija 2 5 P
Kompiuterinio projektavimo praktika 5 P
Želdyno įrengimo technologijų praktika 4 A
Laisvai pasirenkamasis dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas II 4 P
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Inžinerinių matavimų technologijos 3 E
Kraštovaizdžio architektūra 4 7 P
Dekoratyvinių augalų auginimo technologija ir inžinerija 4 E
Mažoji želdynų architektūra 7 P
Želdynų statinių projektavimas ir statyba 4 P
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 5 A
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykas Kreditų skaičius Vertinimas*
Įmonės valdymas ir ekonomika 3 E
Kraštotvarka ir aplinkosauga 4 P
Mažoji želdynų architektūra 4 P
Želdynų statinių projektavimas ir statyba 6 P
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 4 A
Baigiamasis darbas (projektas) 9 BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

P – projektas;

A – ataskaita;

SD – savarankiškas darbas;

KP – kursinis projektas;

BD – baigiamasis darbas.


Kraštovaizdžio dizainas (pagal atnaujintą studijų programos aprašą 2023 m.)

Programos aprašas 
Valstybinis kodas6531EX029
VietaAgrotechnologijų fakultetas
Studijų kryptisE03 Aplinkos inžinerija
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnisInžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Studijų forma ir trukmėNuolatinė, 3 metai; Nuolatinė sesijinė, 3 metai
Studijų apimtis kreditais180
Studijų planaiNuolatinės, nuolatinės sesijinės studijos 
Įstojusiems 2023 m.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventai gebės: projektuoti ir įgyvendinti gyvenamosios paskirties pastatų sklypų ir nedidelės apimties kraštovaizdžio architektūros objektų aplinkotvarką; įgyvendinti želdyno statinių ir įrenginių projektus; dalyvauti želdinamų teritorijų inžinerinių sistemų projektavime; vykdyti želdynų tvarkymą; organizuoti dekoratyviųjų augalų auginimą.

Studijų programos rezultatai

Numatoma, kad absolventas gebės:

Nuolatinių, nuolatinių sesijinių studijų planas
(įstojusiems 2023 m.)

1 semestras (30 kreditų) 
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Profesinė užsienio kalba4E
Tyrimų metodologija3E
Gamtos mokslų pagrindai 5E
Žoliniai dekoratyviniai augalai 15E
Taikomoji dendrologija5E
Architektūrinė grafika4E
Inžinerinė grafika4E
2 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Taikomoji matematika3E
Komunikavimo pagrindai3E
Žoliniai dekoratyviniai augalai 23E
Kompiuterinė grafika5E
Želdynų komponavimo pagrindai8E
Taikomoji dendrologijos praktika4A
Taikomoji žolinių augalų praktika4A
3 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Arboristikos pagrindai4E
Aplinkotvarkos statybos pagrindai6E
Želdynų įrengimo ir priežiūros mašinos4E
Kraštovaizdžio architektūra6P
Aplinkotvarkos inžinerija6P
Želdynų įrengimo praktika4A
4 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Želdynų priežiūra ir tvarkymas4E
Inžinerinių matavimų technologijos4E
Kraštovaizdžio architektūra6P
Aplinkotvarkos inžinerija8P
Želdynų priežiūros ir tvarkymo praktika4A
Laisvai pasirenkamasis dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Laisvai pasirenkamasis dalykas4E
5 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Aplinkotvarkos inžinerija6P
Inžinerinė ekonomika4E
Dekoratyvinių augalų auginimo technologija ir inžinerija5E
Sodybinio sklypo želdyno projektavimas6P
Kompiuterinio projektavimo praktika5A
Baigiamoji profesinės veiklos praktika4A
   
6 semestras (30 kreditų)
Privalomas dalykasKreditų skaičiusVertinimas*
Verslo valdymas4E
Želdynų statiniai ir įrenginiai6E
Kompiuterinio projektavimo praktika5A
Baigiamoji profesinės veiklos praktika5A
Baigiamasis darbas (projektas)10BD

Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

* Vertinimo formos:

E – egzaminas;

P – projektas;

A – ataskaita;

SD – savarankiškas darbas;

KP – kursinis projektas;

BD – baigiamasis darbas.