Studentų mokslinės draugijos

Studentų mokslinės draugijos (SMD) – tai savarankiškos ir savanoriškos studentų organizacijos, vienijančios studentus, siekiančius tobulinti taikomųjų mokslinių tyrimų teorines žinias ir praktinius gebėjimus.

Vilniaus kolegijoje SMD veikia šiuose fakultetuose:

Agrotechnologijų

Ekonomikos

Sveikatos priežiūros

Verslo vadybos