Studentų atstovybė

Vilniaus kolegijoje veikia Vilniaus kolegijos studentų atstovybė (VK SA), kuri yra savarankiška visuomeninė, nepelno siekianti organizacija. VK SA – juridinis asmuo, turinti finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, sąskaitą banke, antspaudą.

VK SA nuo 2002 m. Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ ir nuo 2013 m. yra Lietuvos studentų sąjungos narė. Aukščiausias VK SA valdymo organas yra konferencija, kurią sudaro, pagal VK SA įstatus, Vilniaus kolegijos fakultetų seniūnai. VK SA darbą organizuoja VK SA taryba, VK SA biuras ir kolegijos studentams atstovaujantis prezidentas.

VK SA taip pat turi 7 padalinius – Studentų atstovybes kiekviename fakultete (FSA).

Pagal Vilniaus kolegijos statutą studentai turi vieną vietą kolegijos taryboje ir 20 procentų balsų akademinėje taryboje. Jie veikia vadovaudamiesi kolegijos studentų atstovybės įstatais.

Pagrindiniai VK SA tikslai:

  1. Spręsti studentams rūpimus klausimus
  2. Remti bei ginti kolegijos studentų teises ir teisėtus interesus, susijusius su jų socialine padėtimi, gerove ir statusu Vilniaus kolegijoje bei už jos ribų.
  3. Dalyvauti kolegijos studijų proceso organizavime, studijų programų rengime.
  4. Siekti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos studijuoti.
  5. Teikti konsultacijas ir paslaugas visais studijų bei studentų gyvenimo klausimais
  6. Palaikyti esamas bei kurti naujas studentų tradicijas