Stojamieji egzaminai

Motyvacijos įvertinimas į pedagogikos studijas

Stojantiesiems į Pradinio ugdymo pedagogiką, Vaikystės pedagogiką ir Šokio pedagogiką yra privalomas motyvacijos įvertinimas.
Motyvacijos įvertinimas nuo birželio 17 iki liepos 5 d.


Stojamieji egzaminai į menus ir meno (šokio) pedagogiką:

Stojantiesiems į Įvaizdžio dizainą, Mados dizainą
Stojamasis egzaminas birželio 17, 18 ir 19 d.


Stojantiesiems į Populiariąją muziką
Stojamasis egzaminas birželio 27 ir 28 d.


Stojantiesiems į Muzikinį teatrą
Stojamasis egzaminas liepos 1 ir 2 d.


Stojantiesiems į Šokio pedagogiką
Stojamasis egzaminas liepos 3 ir 4 d.

Registruotis į stojamąjį egzaminą ir motyvacijos įvertinimą galima ne vėliau negu likus 24 val. iki egzamino arba įvertinimo pradžios.