Papildomi balai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas vietas

Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją 2020 m. taisyklių

8 priedas

KITŲ PAPILDOMŲ PASIEKIMŲ ĮTAKA KONKURSINIAM BALUI, STOJANTIESIEMS Į VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS

 

Studijų programa/ studijų krypčių grupė Kriterijus Kriterijaus vertė
Agroverslo technologijos Turintiems ūkininko ūkio pažymėjimą 1 balas
Vykdantiems žemės ūkio veiklas 1 balas
Į visas studijų programas Turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal pasirinktą studijų programą 1 balas
Baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas 1 balas
Baigusiems neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, atitinkančias pasirinktą studijų programą
Baigusiems neformaliojo švietimo programas, atitinkančias pasirinktą studijų programą (vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasėse gauti pažymėjimai)

 

____________________________________________________________