Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai

Studijų kryptis arba krypčių grupė Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas svertinis koeficientas antrasis dalykas svertinis koeficien­tas trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koeficientas
Humanitariniai mokslai
Lietuvių gestų kalbos vertimas lietuvių kalba ir literatūra 0,4 istorija arba geografija 0,2 0,2 užsienio kalba – 0,2
Menai
Įvaizdžio dizainas

Mados dizainas

Muzikinis teatras

Populiarioji muzika

stojamasis egzaminas 0,7 0,1 0,2
Socialiniai mokslai
Socialinis darbas istorija 0,4 istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija 0,2 0,2 0,2
Ryšiai su visuomene lietuvių kalba ir literatūra 0,4 istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija 0,2 0,2 užsienio kalba – 0,2
Verslo ekonomika (lietuvių ir anglų k.) matematika 0,4 istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija 0,2 0,2 0,2
Verslo ir viešoji vadyba
Bankininkystė (lietuvių ir anglų k.)

Buhalterinė apskaita

Finansai

Investicijos ir draudimas

Įstaigų administravimas

Kultūrinės veiklos vadyba (lietuvių ir anglų k.)

Kūrybiškumas ir verslo inovacijos (anglų k.)

Reklamos vadyba

Tarptautinis verslas (lietuvių ir anglų k.)

Turizmo vadyba (lietuvių ir anglų k.)

Viešbučių ir restoranų verslas (lietuvių ir anglų k.)

matematika 0,4 istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija 0,2 0,2 0,2
Ugdymo mokslai
Kūno kultūros pedagogika1* sporto pasiekimai 0,4 biologija arba matematika 0,2 0,2 0,2
Pradinio ugdymo pedagogika*

Socialinė pedagogika2*

Vaikystės pedagogika*

lietuvių kalba ir literatūra 0,4 matematika arba informacinės technologijos 0,2 0,2 istorija – 0,2
Šokio pedagogika Stojamasis egzaminas 0,6 0,2 0,2
Sveikatos mokslai
Bendrosios praktikos slauga

Biomedicininė diagnostika

Dietetika

Ergoterapija

Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija

Kineziterapija

Radiologija

biologija 0,4 chemija arba matematika 0,2 0,2 0,2
Veterinarijos mokslai
Veterinarija biologija 0,4 chemija arba matematika 0,2 0,2 0,2
Žemės ūkio mokslai
Agroverslo technologijos biologija 0,4 chemija arba matematika 0,2 0,2 0,2
Informatikos mokslai
Informacijos sistemos

Programų sistemos (lietuvių ir anglų k.)

matematika 0,4 informacinės technologijos arba fizika 0,2 0,2 0,2
Fiziniai mokslai
Cheminė analizė chemija 0,4 matematika 0,2 0,2 0,2
Inžinierijos mokslai
Elektronikos inžinerija

Kompiuterių sistemos

Telekomunikacijų sistemos

Kraštovaizdžio dizainas

matematika 0,4 fizika 0,2 0,2 0,2
Technologijų mokslai
Mados technologijos ir verslas matematika 0,4 chemija arba fizika 0,2 0,2 0,2
Maisto technologija chemija

1, 2 – priėmimas į Kūno kultūros pedagogikos ir Socialinės pedagogikos studijų programas bus vykdomas įregistravus jas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre iki studentų priėmimo pradžios.

* – į ugdymo mokslų studijų krypties programų – Kūno kultūros pedagogikos, Pradinio ugdymo pedagogikos, Socialinės pedagogikos, Šokio pedagogikos, Vaikystės pedagogikos – valstybės finansuojamas studijų vietas privalomas motyvacijos įvertinimas. Motyvacijos įvertinimo vietą, datą ir laiką stojantysis renkasi pildydamas prašymą internetu.