2015 m. kovo 20 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas paminėjo savo ištakų 75-ių metų jubiliejų. Iškilmių pradžioje fakulteto dekanė Birutė Gostevičienė trumpai apžvelgė pagrindinius fakulteto nueito kelio puslapius, fakulteto istoriją, kuri prasidėjo 1940 m. sausio 1 d.  Vilniuje įsteigus Valstybinę akušerių mokyklą. Keitėsi mokyklos pavadinimas, vadovai, tačiau nesikeitė pagrindinė jos misija – ruošti sveikatos priežiūros specialistus, kurių per 75-ius gyvavimo metus parengta daugiau kaip 16 tūkstančių.

Iškilmėse dalyvavo ir fakultetą jubiliejaus proga pasveikino bei padėkas fakulteto darbuotojams įteikė LR sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. LR švietimo ir mokslo ministro įgaliota sveikinimo žodį tarė, padėkų raštus darbuotojams įteikė LR švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausioji specialistė  Liucija Jasiukevičienė. Fakulteto bendruomenę sveikino Vilniaus miesto savivaldybės atstovė  – Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Rimanta Rožanskaitė, gausus socialinių partnerių atstovų būrys. Į šventę su nuoširdžiausiais sveikinimais atvyko Lietuvos kolegijų giminingų fakultetų atstovai. Prof. dr. Saulius Čaplinskas, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius, pasveikino fakultetą  ir perskaitė pranešimą „Slaugytojo vaidmuo atsirandant naujoms ir atgimstant senoms užkrečiamosioms ligoms“. Aktualų pranešimą „Slaugytojo vaidmenys šiandieninėje pediatrijoje“  renginio dalyviams perskaitė Rima Rozenbergaitė, Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo, direktoriaus pavaduotoja slaugai. Vilniaus kolegijos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas, tardamas sveikinimo žodį, pasidžiaugė, kad 2001 metais Vilniaus kolegija pasipildė nauju – Sveikatos priežiūros – fakultetu, nuo pat pirmųjų dienų aktyviai įsijungusiu į kolegijos veiklą.  Per Sveikatos priežiūros fakulteto gyvavimo laikotarpį aukštojo mokslo studijas baigė beveik 3 tūkst. absolventų, kuriems suteiktas profesinio bakalauro laipsnis. Direktorius dr. G. Bražiūnas fakulteto dėstytojams ir darbuotojams įteikė padėkas. Gražaus jubiliejaus proga visus fakulteto dėstytojus, darbuotojus šiltai ir nuoširdžiai pasveikino Irena Grakauskienė – buvusi ilgametė Vilniaus medicinos mokyklos ir Vilniaus aukštesniosios medicinos mokyklos direktorė, šiose pareigose dirbusi net 35 metus – nuo 1966 iki 2000 m.! Su gražia švente fakulteto bendruomenę pasveikino Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai dr. Žymantė Jankauskienė, Sveikatos priežiūros fakultetui vadovavusi 2001–2013 m.

Studentų vardu sveikinimo žodį tarė Sveikatos priežiūros fakulteto studentų atstovybės pirmininkas Remigijus Imbrasas.

Šventinį renginį vedė fakulteto lektorė Diana Žėkienė. Koncertavo Algirdas Bagdonavičius ir grupė.

Regina Davidavičienė, SPF raštinės vedėja