Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Studijų skyriaus vedėja, lektorė Daiva Treznevičiūtė 2015 m. gruodžio 9–11 d. buvo išvykusi į stažuotę Prahoje (Čekija). Stažuotės metu D. Treznevičiūtė dalyvavo tobulinimo kursuose „Train-the-Trainer Course: Developing and Teaching the Spiritual Dimension of Health Care“ („Dėstymo dėstytojams kursas: Formuluojant dvasinį sveikatos priežiūros aspektą ir jo mokant“). Kursus organizavo COHEHRE (Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe) – Europos sveikatos ir reabilitacijos srities aukštojo mokslo institucijų susivienijimas, „Perennis“ organizacija (Belgija), Prahos Čarlzo universitetas ir Prahos Karinė universitetinė ligoninė.

Kursuose dalyvavo dėstytojai ir sveikatos priežiūros darbuotojai iš keturių Europos šalių: Čekijos, Belgijos, Danijos ir Lietuvos. Tokiu būdu kursai suteikė galimybę keistis informacija ir diskutuoti su kolegomis iš užsienio, įtvirtinti Vilniaus kolegijos turimus tarptautinius ryšius, užmegzti naujus.

Pagrindinis kursų tikslas buvo analizuoti sveikatos priežiūros dvasinį aspektą ir įgyti šios srities žinių bei įgūdžių. Šiuolaikinėje sveikatos priežiūroje skiriami keturi aspektai – fizinis, psichologinis, socialinis ir dvasinis. Pastarasis aspektas – mažiausiai analizuotas ir kol kas dar labai ribotai taikomas sveikatos priežiūros srityje. Todėl Prahoje vykusių kursų aktualumas neabejotinas. Gautas žinias bei įgūdžius kursų dalyviai tikisi efektyviai panaudoti dėstydami sveikatos priežiūros studentams ir dirbdami su pacientais.

Daiva Treznevičiūtė,
Studijų skyriaus vedėja, lektorė