SPF lankėsi projekto „Menas ir socialinis virsmas“ partneris iš Vokietijos dr. Gerd Zimmer

2018-01-30

2018 m. sausio 26 d. Sveikatos priežiūros fakultete lankėsi Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto „Menas ir socialinis virsmas“ (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA202-023234) partneris dr. Gerd Zimmer (Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwiklung, Vokietija). Jis susitiko su projekto koordinatore, SPF lektore Aurelija Kūgyte bei kitais projekto dalyviais – SPF lektorėmis Viktorija Kielaite, Milda Kuskiene, Rima Burneikaite ir Virginija Andriusevičiene – aptarti nuveiktų darbų ir idėjų ateičiai. Vėliau dr. Gerd Zimmer pristatė anksčiau vykdyto projekto Nr. 2014-1-ES01-KA203-004735 produktą HELP. Tai yra Moodle platformoje patalpintas 20-ies modulių kursas, skirtas sveikatos priežiūros specialistų anglų kalbos žinioms bei tarpkultūrinio bendravimo įgūdžiams gerinti. Kurso medžiagą galima panaudoti kaip papildomą medžiagą anglų kalbos paskaitose arba pasiūlyti studentų/darbuotojų savarankiškam mokymuisi. 2017 m. projektas HELP buvo apdovanotas už inovatyvumą. Prieiga prie kurso yra nemokama (https://help-theproject.eu/moodle/ ).

Sausio 27 d. dr. Gerd Zimmer dalyvavo projekto „Menas ir socialinis virsmas“ mokymuose, kuriuose buvo išbandomi piešimo ant vandens bei dramos metodai ir nagrinėjamos jų taikymo pacientams, sveikstantiems nuo priklausomybių, galimybės.

Virginija Andriusevičienė,
VK UKC lektorė, projekto „Menas ir socialinis virsmas“ dalyvė