2017 m. kovo 29 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete lankėsi Jaunųjų medikų klubo nariai ir klubo vadovas Algimantas Andrijauskas. Dauguma atvykusių klubo narių yra 10-os klasės mokiniai. Jie sužinojo, ką studijuoja ir ką turi mokėti bendrosios praktikos slaugytojai, apsilankė auditorijose, kuriose vyksta praktiniai užsiėmimai. Moksleiviams pravesta praktinė-teorinė paskaita apie rankų higieną, jie buvo mokomi injekcijų atlikimo taisyklių ir technikos. Paskaitą vedė Slaugos katedros vedėja Jurgita Stankūnienė ir lektorė Snežana Budrikienė. Moksleiviai paskaitos metu buvo labai susidomėję ir aktyvūs.

VK SPF Jurgita Stankūnienė,

Slaugos katedros vedėja