2015 m. rugsėjo 15–23d. penki Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentai Indrė Kunigėlytė, Rasa Adomavičiūtė, Beata Kondrataitė, Lukas Morkūnas ir Remigijus Imbrasas kartu su lektore Virginija Andriusevičiene dalyvavo Ispanijoje vykusiame jaunimo mainų projekte POLICY RULES. Kartu su draugiška, vieninga ir stipria lietuvių komanda šiuolaikinio pasaulio iššūkius – imigraciją, nedarbą, politikų korupciją – nagrinėjo puikios Lenkijos, Kroatijos, Rumunijos, Italijos ir Ispanijos komandos.  Projekto tikslas buvo ugdyti jaunimo komandinio darbo įgūdžius, gebėjimą diskutuoti ir reikšti savo nuomonę, pasitikėjimą savimi, pilietinį aktyvumą bei tarpkultūrines kompetencijas. To buvo siekiama per debatus, diskusijas, pranešimus ir dvi praktines užduotis – “I Am Involved“  ir “I Am a Citizen“, kai komandos turėjo pateikti konkrečių socialinių problemų sprendimus.

Tačiau jaunimo sambūris neįsivaizduojamas be linksmybių. Tad buvo ten ir šokių iki ryto, ir dainų, ir nesibaigiančių pokalbių apie įvairių šalių istoriją, kultūrą, politiką, papročius… Kas vakarą vyko vis kitos šalies pristatymas su tradicinių patiekalų degustavimu ir tradiciniais šokiais. Ir daug daug žaidimų… Dalyviai grįžo puikiai nusiteikę, suradę naujų draugų, praplėtę akiratį, sužinoję daug naujo ir degantys noru įsijungti į nevyriausybinių organizacijų veiklą, kuri leistų ir ateityje dalyvauti panašiuose projektuose.

Lektorė Virginija Andriusevičienė