Remiantis Vilniaus kolegijos tarybos 2017 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. STN – 6, skelbiami Akademinės tarybos rinkimai.

Naujos Akademinės tarybos įgaliojimai prasidės 2017 m. gruodžio 19 d., pasibaigus dabartinės Akademinės tarybos kadencijai.

Direktoriaus padėjėja
Kristina Borisevičienė