Skelbiami rinkimai į Vilniaus kolegijos Darbo tarybą

2023-10-24

Vadovaudamasi LR darbo kodekso 171 straipsniu Vilniaus kolegijos direktoriaus 2023 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-285 sudaryta Vilniaus kolegijos darbo tarybos rinkimų komisija nustatė, kad Vilniaus kolegijos darbo tarybos rinkimai vyks 2023 m. gruodžio 12-13 d.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbuotojai. Rinkimuose dalyvauti negali direktorius,  jo pavaduotojai, Kolegijos tarybos nariai, dekanai, prodekanai bei Personalo skyriaus vedėjas.

Kandidatų į Darbo tarybos narius registravimas vyks nuo 2023 m. spalio 25 d. 8:00 val. iki lapkričio 10 d. 14 val. pateikiant pasirašytus dokumentus el. paštu rastine@viko.lt ar Vilniaus kolegijos centrinės administracijos raštinėje (Saltoniškių g. 58-310).

Kandidatais į VK darbo tarybą gali būti visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip šešis mėnesius. Darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys negali būti darbo tarybos nariais.

Kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu (el. paštu) kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamu į darbo tarybą.

Pateikti reikia kandidato į darbo tarybos narius registravimo prašymą kartu su sutikimu būti renkamu į darbo tarybą.  Dokumentai turi būti pasirašyti ir skenuoti (ar fotografuoti)  arba pasirašyti elektroniniu parašu.

Registravimo prašymo forma ir pavyzdys.

Sutikimą rašo kiekvienas kandidatas. Galima naudotis pateikta forma ir pavyzdžiu.

Sutikimą galima pateikti ant prašymo registruoti kandidatą pagal pateiktą pavyzdį .

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Vilniaus kolegijos

Darbo tarybos rinkimų komisija