Pradedamas kandidatų kėlimas į laisvą Vilniaus kolegijos Tarybos nario vietą

Kandidatų kėlimas pradedamas 2018 m. kovo 8 d.

Tarybos narių rinkimai Kolegijoje vyksta vadovaujantis Akademinės tarybos patvirtintomis Vilniaus kolegijos tarybos narių rinkimų aprašo nuostatomis (Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. nutarimas Nr. ATN-6).

Teisę kelti kandidatus į Tarybos narius ir teisę rinkti Tarybos narius, turi kiekvienas Kolegijos akademinės bendruomenės narys (dėstytojas, mokslo darbuotojas, tyrėjas, darbuotojas tiesiogiai dalyvaujantis mokslo ir(ar) studijų veikloje (išskyrus studentus)).

Teisę būti keliamu kandidatu į Tarybos narius, taip pat teisę iškelti savo kandidatūrą į Tarybos narius turi Kolegijos akademinės bendruomenės narys (dėstytojas, mokslo darbuotojas, tyrėjas, darbuotojas tiesiogiai dalyvaujantis mokslo ir(ar) studijų veikloje (išskyrus studentus)), kuris nepertraukiamai ne trumpiau kaip 5 metus  dirba Kolegijoje.

Kandidatų kėlimas vyksta iki 2018 m. kovo 21 d.  16.00 val.

Iškeltas ar savo kandidatūrą iškėlęs asmuo per 3 darbo dienas nuo nustatyto kandidato į Tarybos narius kėlimo termino pabaigos privalo pateikti Kolegijos kanceliarijai (302 kab., Saltoniškių g. 58, Vilnius) šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  2. užpildytą „Pretendento būti kandidatu į Vilniaus kolegijos tarybos narius“ duomenų anketą (forma patvirtinta Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos 2017 gegužės 18 d. nutarimu Nr. ATN-6) viešai skelbiama viko.lt);
  3. prašymą/sutikimą kandidatuoti į Tarybos (forma patvirtinta Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos 2017 gegužės 18 d. nutarimus Nr. ATN-6) viešai skelbiama viko.lt);

Numatoma, kad rinkimai į Kolegijos tarybą vyks 2018 m. balandžio 5 d.

Išsamesnės informacijos prašome teirautis  tel. (8~5) 219 1600, faks. (8~5) 219 1622, el. paštu: viko@viko.lt, rastine@viko.lt, www.viko.lt