Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto  Mados dizaino katedros profesorė dr. Eugenija Strazdienė 2019 m. vasario 8 d. dalyvavo EURATEX (Europos aprangos ir tekstilės įmonių konfederacija) konferencijoje, suorganizuotoje Briuselio mokslo ir verslo centre Science 14.  Konferencijoje buvo pristatomi Digital TCLF Industries (http://digitaltclf.eu/) ir Skills4Smart TCLF Industries 2030 (http://www.s4tclfblueprint.eu) projektų rezultatai. Ketvirtajai pramonės revoliucijai Industry 4.0 sparčiai apimant visas Europos pramonės šakas iškyla neatidėliotinas naujų skaitmeninių kompetencijų poreikis tekstilės, aprangos, odos bei avalynės (TCLF – Textile, Clothing, Leather, Footwear) gamybos sektorių profesionalams.

Vykdant Digital TCLF Industries  projektą buvo apklaustos 47 profesinio mokymo organizacijos 12-oje Europos šalių. Taip pat giluminiai interviu buvo suorganizuoti šių šalių gamybos įmonėse. Aptartos 9 profesijos, kurioms šalia inovatyvių techninių/inžinerinių gebėjimų yra būtinos skaitmeninės kompetencijos. Pabrėžta, kad mados ir aprangos gamybos sektoriams reikalingi mokymai apie pažangiausią gamybinę ir programinę įrangą, orientuojantis į procesų virtualizavimą. Taip pat būtinos kompleksinės žinios apie naujos kartos medžiagas ir jų apdirbimo ypatybes. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas skaitmeniniams gebėjimams tiekimo grandinės ir produkto tendencijų valdymo grandyse.

Antrojo projekto Skills4Smart TCLF Industries 2030 tikslas – stiprinti ES tekstilės, aprangos, odos ir avalynės (TCLF) sektorių modernizavimą ir konkurencingumą kuriant tvarią kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo strategiją bei įtraukiant visas suinteresuotas šalis – socialinius, ekonominius ir politinius partnerius. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje stebimos tokios pačios gamybos sektoriaus tendencijos, pvz., žemos kvalifikacijos darbuotojų poreikio mažėjimas bei darbuotojų amžiaus vidurkio didėjimas. Konferencijoje buvo pabrėžta, kad vienintelis kelias Europos TCLF sektoriui išlikti konkurencingam pasaulyje yra inovatyvių aukštos pridėtinės vertės gaminių gamyba, kuri turi būti įgyvendinta per maksimalų produkto vystymo ir gamybos procesų skaitmenizavimą, sprendžiant net tokius naujus darbo santykių iššūkius, kaip žmogaus/mašinos tarpusavio sąveika. Šių abiejų ES projektų rezultatai ir rekomendacijos yra labai svarbūs tobulinant Vilniaus kolegijos Mados technologijų ir verslo studijų programą ir taip prisidedant prie Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriaus įmonių konkurencingumo didinimo.