Socialinė atsakomybė prasideda nuo kiekvieno bendruomenės nario požiūrio, asmeninio indėlio, kuriant veiklią, solidarią, besimokančią visuomenę. Kryptingai kuriant socialiai atsakingą mokymo įstaigų bendruomenę, kuriant tvarius santykius su darbuotojais bei socialiniais partneriais, grąža pasireiškia savanorišku darbuotojų ir studentų įsitraukimu į projektus, socialinių partnerių patikimumu, glaudžiu bendradarbiavimu su bendraminčiais, socialinės atskirties grupėmis, teigiamu įvaizdžiu visuomenėje. Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto bendruomenė kviečia turiningai praleisti laisvalaikį, siūlo įvairias edukacines veiklas. Plačiau kviečiame skaityti: https://vilnius.lt/lt/jaunimas/siandienines-aktualijos-socialine-atsakomybe-vilniaus-kolegijos-menu-ir-kurybiniu-technologiju-fakultete/