2015 m. gegužės 5 d. Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto Veterinarinės medicinos katedra organizavo seminarą „Melžiamų karvių medžiagų apykaitos sutrikimai ir jų profilaktika“. Seminaro tikslas – informuoti ūkininkus, veterinarijos gydytojus, dėstytojus, studentus apie melžiamų karvių medžiagų apykaitos ligų atsiradimo priežastis, profilaktines priemones bei supažindinti su šiuolaikiškomis galvijų šėrimo, laikymo bei priežiūros sąlygomis. Lietuvos ūkiuose medžiagų apykaitos sutrikimai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurios brokuojamos pačios geriausios ir produktyviausios karvės. Tai ūkininkams atneša didelius ekonominius nuostolius. Yra skaičiuojama, kad karvei susirgus medžiagų apykaitos ligomis, patiriamas mažiausiai 150 eurų nuostolis už negautą produkciją, papildomas veterinarines išlaidas ir t.t.

Seminare dalyvavo daugiau kaip 100 klausytojų – studentų, ūkininkų, veterinarijos gydytojų, dėstytojų. Pirmiausia įžanginį žodį tarė Agrotechnologijų fakulteto dekanė Nijolė Liepienė. Po to pranešimą apie karvių brokavimą, pasinaudojant eksterjero vertinimu, skaitė veterinarijos gydytojas, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos vadovas dr. Edvardas Gedgaudas. Vėliau savo įžvalgomis apie dažnai pieno ūkiuose sutinkamus medžiagų apykaitos sutrikimus, tokius kaip ketozės, acidozės, dalinosi Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos tarybos narė, didelio pieno ūkio Kretingoje savininkė Rolanda Karazinienė. Labai informatyvus buvo UAB „Alltech Technologijos“ vadovo Tomo Karaliaus ir Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto lektorės Rūtos Karalienės pranešimas apie medžiagų apykaitos sutrikimus kontroliuojančias profilaktines priemones.

Visi konferencijoje skaityti pranešimai buvo įdomūs, aktualūs ir naudingi, nes, norint išvengti medžiagų apykaitos sutrikimų, tiek ūkininkai, tiek veterinarijos gydytojai, tiek gyvulių prižiūrėtojai žinias apie gyvulių šėrimą, laikymą ir veterinarinę profilaktiką turi atnaujinti nuolat. Šiuolaikiniams gyvuliams reikia ir šiuolaikinių laikymo bei priežiūros sąlygų. Džiugu, kad seminaras susilaukė itin didelio populiarumo ir susidomėjimo.

Už finansinę paramą seminarui nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai.

Veterinarinės medicinos katedros vedėja doc. dr. Virginija Jarulė