Birželio 22 d. Pedagogikos fakultete vyko lietuvių gestų kalbos mokytojų kompetencijų kėlimo seminaras „Mokomosios LGK vaizdo medžiagos naudojimas ugdymo procese“. Tai pirmasis Lietuvoje kompetencijų plėtojimo seminaras, skirtas lietuvių gestų kalbos mokytojams. Jo metu buvo aptarti prieš metus Vilniaus kolegijos vykdyto projekto tęstiniai rezultatai: parengta vaizdo medžiaga, užsienio lektorių paskaitų įrašai, metodinė medžiaga, parengta lietuvių kalba. Diskusijų metu aptarti pagrindiniai kurčiųjų ugdymo įstaigose dirbančių mokytojų poreikiai – vis dar trūksta mokomosios vaizdo medžiagos skirtingo amžiaus ir ugdymosi gebėjimų mokiniams bei lietuvių gestų kalbos mokytojų kompetencijų plėtojimo veiklos.  Seminaro metu lektorius Andrius Barisevičius dalyvius supažindino su mokymosi tyrinėjant samprata. Buvo aptartos galimybės atlikti tokią veiklą ugdymo įstaigose bei pristatyti rezultatus numatomoje kurčiųjų mokinių ir studentų konferencijoje. Lektorius Mantrimas Danielius pristatė lietuvių gestų kalbos žodyno panaudojimo galimybes ugdymo procese. Kolegialiai nutarta kitais mokslo metais rengti dažnesnius seminarus, mokymus, skirtus lietuvių gestų kalbos mokytojams.