Lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Londone įvyko Jungtinės Karalystės lituanistinių mokyklų ir kitų švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo seminaras „Kūrybiškas ugdymas – teorija, kasdienybė ir atradimai“. Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės Švietimo Taryba jau vienuoliktus metus iš eilės organizuoja neformaliojo ugdymo lituanistinių mokyklų ir darželių mokytojams ir auklėtojams. Šiais metais seminaras buvo ypatingai naudingas, įdomus tiek mokyklų vadovams, tiek mokytojams, tiek darželių auklėtojoms.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė Ingrida Stankevičienė vedė seminarą Jungtinės Karalystės lituanistinių ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo pedagogams.