2015 m. sausio 20 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete įvyko seminaras „Parama verslui ir verslo finansavimo galimybės“. Įžanginį žodį tarė Ekonomikos katedros lektorė S. Valentukevičienė, ji pristatė seminaro lektorius. Pirmasis pranešėjas UAB „Asistentė“ direktorius R. Valintas, kuris atsakė į klausimą: kodėl kurti verslą apsimoka. Bendrovės direktorius, visiems susirinkusiems, išaiškino pinigų srauto kvadrato sudedamąsias dalis, savo pavyzdžiu pagrindė, kad verslas prasideda nuo idėjos. Ypač svarbiu aspektu laikytinas svajonės įgyvendinimo terminas, be kurio verslo idėja, lieka tik svajonė. Baigdamas savo pranešimą bendrovės direktorius visiems seminaro dalyviams palinkėjo rūpestingai kurti ateitį sau ir savo artimiesiems, nebijoti svajoti ir sukurti savo verslus.

Antrąją seminaro dalį vedė UAB „Sėkmės sprendimai“ direktorius V. Satkauskas, kuris studentus supažindino su finansinės paramos verslo pradžiai šaltiniais, tokiais kaip savivaldybių teikiama parama, Europos Sąjungos struktūrinė parama bei kiti. Pranešėjas paminėjo į kokias organizacijas gali kreiptis asmuo, steigiantis savo verslą, kad gautų atsakymus į rūpimus klausimus. Akcentavo verslo plano parengimo būtinumą: verslo idėjos aprašymo bei skaičiavimų atlikimo svarbą, kad verslas būtų įsteigtas ir reikiamai integruotas rinkoje. Pranešėjas atsakė į susirinkusiųjų klausimus bei palinkėjo visiems kuriantiems savo verslą pasinaudoti finansine parama, kuri būtų vienas iš verslo finansavimo šaltinių, tačiau ne vienintelis.

Nuoširdžiai dėkojame UAB „Asistentė“ direktoriui R. Valintui ir UAB „Sėkmės sprendimai“ direktoriui V. Satkauskui už suteiktas žinias ir informaciją bei pasidalinta asmenine patirtimi.

Santa Mirauskienė, EKF vadybininkė