2018 m. balandžio 5 d. 15.00 val. šaukiama Vilniaus kolegijos akademinės bendruomenės konferencija, skirta išrinkti narį iš Vilniaus kolegijos akademinės bendruomenės į laisvą Kolegijos tarybos nario vietą. Konferencija vyks Saltoniškių g. 58, 302 a.

Kviečiame visus deleguotus atstovus dalyvauti.

KONFERENCIJOJE RENKAMŲ KANDIDATŲ Į  KOLEGIJOS TARYBOS NARIUS SĄRAŠAS:

  1. Vaidas Liubinas
  2. Aušra Liučvaitienė
  3. Nijolė Ružienė