Vilniaus kolegijos veiklos išorinio vertinimo vizitas ir darbotvarkė


Renginio detalės


VILNIAUS KOLEGIJOS  veiklos išorinio vertinimo vizito darbotvarkė

 2022 m. lapkričio 22-24 d.

Ekspertų grupė:

Prof. Colin Raban (grupės vadovas)
Ewa Kolanowska (vertinimo sekretorė)
Prof. dr. Wes Wierda (akademinės bendruomenės narys)
Kersti Viitkar (akademinės  bendruomenės narė)
Simonas Razminas (socialinis partneris)
Edvinas Levišauskas (studentas)
Koordinatorė: Jolanta Revaitienė
Kontaktinis asmuo aukštojoje mokykloje:

2022 m. lapkričio 22 d., antradienis
8.15 – 9.00 Pasirengimas susitikimams

 

9.00  – 9.45

45 min.

1. Susitikimas su direktoriumi ir direktoriaus pavaduotojais

 

9.45  – 10.00

15 min.

Pertrauka
10.00– 10.45

45 min.

2. Susitikimas  su savianalizės rengimo grupe 

 

10.45 – 11.15

30 min.

Pertrauka
11.15 – 12.15

60 min.

3. Susitikimas  su Tarybos nariais

 

12.15 – 13.45

90 min.

 Pietų pertrauka
13.45 – 14.45

60 min.

4. Susitikimas su akademinių padalinių vadovais
14.45 – 15.00

15 min.

 Pertrauka
15.00 – 16.00

60 min.

5.  Susitikimas su Akademinės tarybos atstovais
16.00 – 17.15 Uždaras ekspertų grupės darbas
2022 m. lapkričio 23 d., trečiadienis
8.15  – 9.00

45 min.

Pasirengimas susitikimams

 

9.00  – 10.15

75 min.

6. Susitikimas su studentais ir studentų atstovybės nariais

 

10.15 – 10.30

15 min.

Pertrauka
10.30 – 11.45

75 min.

7. Susitikimas su dėstytojais ir tyrėjais
11.45 – 13.15

90 min.

Pietų pertrauka
13.15 – 14.15

60 min.

8.  Susitikimas su administracinių padalinių atstovais
14.15 – 14.30

15 min.

Pertrauka
14.30 – 15.30

60 min.

9.  Susitikimas su Kokybės skyriaus atstovais ir asmenimis, atsakingais už kokybę
15.30 – 15.45

15 min.

Pertrauka
15.45 – 16.45

60 min.

10.  Susitikimas su absolventais
16.45 – 17.30 Uždaras ekspertų grupės darbas
2022 m. lapkričio 24 d., ketvirtadienis
8.15 – 9.00 Pasirengimas susitikimams

 

9.00 – 10.30

90 min.

11. Materialiosios bazės apžiūra ir susitikimas su asmenimis, atsakingais už materialiąją bazę, infrastruktūrą
10.30 – 10.45

15 min.

Pertrauka
10.45  – 11.45

60 min.

12.   Susitikimas su socialiniais partneriais
11.45 – 13.45

120 min.

 Pietų pertrauka
13.45 – 14.30

45 min.

13.  Pakartotinis susitikimas su savianalizės grupe ar kitais asmenimis pagal poreikį, identifikuojamą vizito metu
14.30 – 16.00

90 min.

Uždaras ekspertų grupės susitikimas
 16.00 – 16.20

20 min.

Ekspertų grįžtamasis ryšys aukštajai mokyklai

©SKVC 2022