Renginys Elektronikos ir informatikos fakultetui. Lietuvos mokslo tarybos seminarų ciklas Vilniaus kolegijoje.


Renginio detalės


Vieta : J. Jasinskio g. 15, Vilnius
Koordinuoja VIKO Mokslo skyrius

4-a veiksmų grupė: Skaitmeninės technologijos, pramonė, kosmosas,
Deividas Petrulevičius
5-a veiksmų grupė: Klimatas, energetika, judumas, Jolita Česiulytė, Akvilė
Eglinskaitė
3-a veiksmų grupė: Civilinė visuomenės sauga, Ieva Budrienė
6-a veiksmų grupė: Maistas, bioekonomika, gamtos ištekliai, žemės ūkis ir
aplinka, Irena Kuzminskienė, Lina Liepytė