2015 m. kovo 9 – 18 d. Vilniaus kolegijos projektų vadovas Mikas Balkevičius dalyvavo „Erasmus+” projekto stažuotėje „Faciltation Skills for Youth Workers and NGO Leaders“ Terceiroje (Portugalija). Stažuotės tikslas – įgyti praktinės patirties komandinio darbo fasilitacijos srityje bei susirasti partnerių naujų „Erasmus+“ projektų rengimui.

Kvalifikacijos kursus organizavo „AJITER“ organizacija (Terceira, Portugalija), kuri specializuojasi projektų rengimo, administravimo bei neformaliojo švietimo srityje. Stažuotė finansuota iš „Erasmus+“ jaunimo ir jaunimo darbuotojų specialiųjų projektų programos lėšų.

Fasilitacija – į besimokantįjį orientuotas edukacinės paramos procesas, kuris padeda besimokančiųjų grupėms ar komandoms savarankiškai pasiekti mokymosi ar praktinės veiklos tikslų. Fasilitacija, kaip savivaldaus mokymosi stimulas, gali būti naudojama tiek neformalaus, tiek formalaus mokymosi metu padedant besimokantiesiems tapti savivaldaus mokymosi dalyviais siekiant programos, grupės ir individualių mokymosi tikslų. Fasilitacija gali būti naudojama ir projekto komandos valdymo procese suteikiant didesnę laisvę projekto komandos nariams veikti, geriau realizuojant dirbančių projekto specialistų potencialą bei didinant jų motyvaciją.

Stažuotės metu projektų vadovas lavino komandinio darbo įgūdžius, geriau įvaldė komandos narių darbo motyvacijos kėlimo metodikas, susirado socialinius partnerius naujai rengiamiems „Erasmus+” programos projektams. Kartu su naujai surastais socialiniais partneriais projektų vadovas numato pateikti tris “Erasmus+”  Strateginių partnerysčių programos projektus 2015 m. pavasario projektų konkursams.

Vilniaus kolegija siekia diegti tiek edukacines, tiek vadybines inovacijas kasdieninėje veikloje, todėl fasilitacijos strategijų taikymas – strategiškai svarbus, – sudarantis sąlygas dirbti pagal progresyvius vadybos ir edukacinės veiklos standartus.