Projekto HEIPNET įvertinimas – labai gerai – jis gali būti gerosios praktikos pavyzdys!

2022-09-22

Šeši partneriai, Vilniaus kolegija ir Klaipėdos valstybinė kolegija (Lietuva), Graco universitetas (Austrija), Pavijos universitetas (Italija), Nacionalinės ir pasaulio ekonomikos universitetas (Bulgarija) ir pasaulinė imitacinių bendrovių asociacija „PEN Worldwide“, sėkmingai užbaigė Erasmus plius strateginių partnerysčių projektą „Inovatyvaus darbu grindžiamo mokymosi ir verslo partnerysčių įtraukimas į aukštojo mokslo programų kūrimą“ HEIPNET. Partneriai gilinosi į imitacinių bendrovių (IB) veiklos plėtros galimybes, siekdami atverti kelius dėstytojams, studentams ir verslo atstovams, besidominantiems IB ir verslo partnerystėmis. Sukurti 5 intelektiniai produktai, kurie 5 kalbomis pristatomi tinklapyje: https://penworldwide.org/heipnet-project-results/

Projekto partneriai dar kartelį vieningai akcentuoja, kad imitacinės bendrovės metodas  (išsamiau www.sl.viko.lt) yra labai lankstus. Yra daug įvairių galimų tikslinių grupių ir didaktinių tikslų, į kuriuos reikia sutelkti dėmesį – pradedant komandinio darbo patirtimi ar specifinėmis profesinėmis kompetencijomis ir baigiant verslumo ugdymu plačiąja prasme. Dėl šios įvairovės neįmanoma nustatyti vieno geriausio IB pritaikymo būdo. Todėl, projekto HEIPNET geriausios praktikos pavyzdžiai, surinkti iš aukštųjų mokyklų ir pristatyti intelektiniuose produktuose yra naudojami kaip įkvėpimas įgyvendinant savo, kiekvieną kartą unikalų, imitacinės bendrovės modelį aukštojo mokslo sistemoje.