Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto darbuotojai – projekto vadovas dr. Mikas Balkevičius, projekto ekspertės – Aušra Simoniukštytė ir Agnė Grušauskaitė 2016 m. balandžio 19-22 d. dalyvavo antrajame projekto susitikime Vico Equense, Italijoje. Projektinio susitikimo tikslas – apžvelgti grupinių diskusijų rezultatus ir įvardyti pagrindinės tikslinės grupės – romų bendruomenės – problemas. Projekte numatoma remiantis realiomis socialinėmis, edukacinėmis problemomis sukurti dirbo su romų bendruomene metodinius instrumentus, skirtus neformaliojo mokymosi veiklų organizavimui, panaudojant inscenizacijos meną.

Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Italijos (AGITA), Bulgarijos (YUC) ir Vengrijos (Mostart), kurie pristatė atliktų grupinių diskusijų rezultatus bei įvardijo pagrindines romų bendruomenių problemines sritis. Projekto partneris iš Italijos asociacija „AGITA“ instruktavo projekto partnerius, kaip sukurti tinkamus scenarijus, skirtus romų problemų inscenizavimui ir jų analizei atlikti.

Projekto „Forum-Romanum“ komandą sudaro kompetentingi edukologijos, psichologijos, meno, socialinio darbo ir socialinės pedagogikos specialistai, kurie bendromis pastangomis siekia sukurti inovatyvią metodinę mokymosi priemonę specialistams, dirbantiems su romų bendruomenėmis. Kuriamos neformaliojo mokymosi priemonės esmė – panaudoti teatrines inscenizacijas įtraukiant romus bei specialistus, dirbančius su romais. Taip siekiama geriau suprasti romų bendruomenės kultūrinius savitumus bei šios bendruomenės narių problemų priežastis. Teatrinių inscenizacijų ir jų refleksijų dėka realiai išgyvenamos tam tikros romų realybės dramos. Tai padeda geriau suprasti problemų esmę bei efektyviau padėti socialinę atskirtį patiriančiai bendruomenei.

Kuriamos metodinės neformaliojo mokymosi priemonės bus aktyviai naudojamos Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinės pedagogikos studijų programos dėstytojų ir studentų, dirbančių su romų bendruomenės vaikais ir suaugusiaisiais.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas įgyvendina „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programos projektą „Forum-Romanum“ (2015-1-LT01-KA204-013494) koordinatoriaus teisėmis. Projekto šalys-partnerės Vengrija (MOSTart Nemzetkozi Kulturalis Kozcelu Egyesulet); Bulgarija (United Youth Council Association) ir Italija (Associazione Nazionale per la Promozione e la Ricerca della Cultura Teatrale nella Scoula e nel Sociale).