Projektas „Lietuvių kalbos ir kultūros kursai Ukrainos švietimo darbuotojams ir studentams“ pristatytas tarptautinėje konferencijoje

2022-11-29

Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Kaune, lapkričio 25 d. vykusioje nehumanitarinio profilio aukštųjų mokyklų kalbų dėstytojų tarptautinėje konferencijoje „Kalbų studijos specializuotame universitete`22“: tarpkultūriniai aspektai“ (Language Studies at a Specialised University’22: Intercultural Aspects) buvo pristatytas projektas Lietuvių kalbos ir kultūros kursai Ukrainos piliečiams“. Šį projektą, kurį finansavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Švietimo mainų ir paramos fondas, nuo 2022 m. gegužės mėn. vykdė Užsienio kalbų centro dėstytojai kartu su kitais Kolegijos padalinių ir skyrių darbuotojais. 

Užsienio kalbų centro dėstytojos, tyrėjos: Violeta Žemaitienė ir Ingrida Galkauskienė konferencijos dalyviams iš Lietuvos ir kt. užsienio šalių aukštųjų mokyklų savo pranešime papasakojo apie projekto tikslus, įgyvendinimo eigą, pasidalino tyrimo rezultatais, projekto dalyvių mintimis bei patirtais išgyvenimais gimtojoje šalyje ir jau atvykus į Lietuvą. Daugiau apie šio projekto kalbos ir kultūrinę programą, jo organizatorius ir dalyvius galima bus perskaityti straipsnyje „Lietuvių kalbos ir kultūros kursai ukrainiečiams: naujos patirtys, iššūkiai ir galimybės“ (autoriai: Ingrida Galkauskienė, Violeta Žemaitienė ir Jūratė Patackaitė), publikuotame elektroniniame konferencijos straipsnių rinkinyje.

Užsienio kalbų centro informacija