2015 m. vasario 24 – 28 dienomis Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto darbuotojai: projektų vadovas Mikas Balkevičius, Veterinarinės medicinos katedros vedėja dr. Virginija Jarulė, dekanė Nijolė Liepienė ir prodekanė Nemira Dirmontaitė  dalyvavo ,,Erasmus+” Strateginių partnerysčių projekto ,,Probleminio mokymo pritaikymas rengiant Veterinarijos felčerius” (2014-1-LT01-KA202-000541) antrajame partnerių susitikime Romoje.

Susitikimo metu projekto dalyviai pristatė organizuotos ekspertų grupinės diskusijos rezultatus apie aktualias Veterinarijos felčerių kompetencijas darbo rinkoje. Taip pat buvo išanalizuotos aktualiausios Veterinarijos felčerio profesinės veiklos problemos. Gautų tyrimo duomenų pagrindu bus kuriamos atitinkamos probleminės situacijos, skirtos Veterinarijos felčerių savarankiškam mokymuisi pagal probleminio mokymo metodiką.

Projektu siekiama sukurti specialius probleminio mokymo metodinius instrumentus fasilitatorių ir studentų darbui pagal probleminio mokymo metodiką. Probleminis mokymas yra laikomas inovatyvia mokymosi strategija, grįsta konstruktyvumo, kontekstualumo, bendradarbiavimo ir savivaldaus mokymosi principais. Todėl tikimąsi, kad įsidiegus probleminį mokymą Veterinarijos studijų programoje, studijos taps šiuolaikiškesnės, bus sudarytos  sąlygos studentams labiau mokytis savarankiškai.

Projektą administruoja Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas. Projekto šalys-partnerės: Timisoaros žemės ūkio ir veterinarijos universitetas (Rumunija), Abivet veterinarijos klinika (Italija) ir Europos kokybės centras (Bulgarija).

Projektų vadovas
Mikas Balkevičius

DSC_0154DSC_0166i