2021 metų metinės studijų kainos

Studijų programa Metinė studijų kaina, (Eur) Vieno studijų kredito kaina, (Eur)
NL
D S
ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
Elektronikos inžinerija 2520 2520 42
Informacijos sistemos 2520 2520 42
Kompiuterių inžinerija 2520 2520 42
Programų sistemos 2520 2520 42
Programų sistemos (anglų kalba) 2520 42
EKONOMIKOS FAKULTETAS
Bankininkystė 1860 1860 31
Buhalterinė apskaita 1860 1860 31
Finansai 1860 1860 31
Investicijos ir draudimas 1860 1860 31
Verslo ekonomika 1860 1860 31
Verslo ekonomika (anglų kalba) 1860 31
VERSLO VADYBOS FAKULTETAS
Kūrybiškumas ir verslo inovacijos (anglų kalba) 1860 31
Organizacijų vadyba 1860 1860 31
Reklamos vadyba 1860 1860 31
Ryšiai su visuomene 1860 1860 31
Tarptautinis verslas 1860 1860 31
Tarptautinis verslas (anglų kalba) 1860 31
Turizmo vadyba 1860 1860 31
Turizmo vadyba (anglų kalba) 1860 31
Viešbučių ir restoranų verslas 1860 1860 31
Viešbučių ir restoranų verslas (anglų kalba) 1860 31
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS
Bendrosios praktikos slauga 2520 42
Biomedicininė diagnostika 2880 48
Dietetika 2520 42
Ergoterapija 2520 42
Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija 2520 42
Kineziterapija 2520 42
Radiologija 2880 48
AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Agroverslo technologijos 2520 2520 42
Cheminė analizė 2520 42
Kraštovaizdžio dizainas 2520 2520 42
Maisto technologija 2520 2520 42
Veterinarija 2880 48
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
Lietuvių gestų kalbos vertimas 2880 48
Pradinio ugdymo pedagogika 2880 2880 48
Socialinis darbas 1860 1860 31
Vaikystės pedagogika 2880 2880 48
MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Įvaizdžio dizainas 3780 63
Kultūrinės veiklos vadyba 1860 1860 31
Kultūrinės veiklos vadyba (anglų kalba) 1860 31
Mados dizainas 3780 63
Mados technologijos ir verslas 2520 2520 42
Muzikinis teatras 3780 63
Populiarioji muzika 7140 119
Šokio pedagogika 2880 48
Santrumpos:
NL – nuolatinės studijos.
D – nuolatinės studijos, organizuojamos darbo dienomis.
S – nuolatinės studijos, organizuojamos sesijomis, vakarais, nuotoliniu būdu.