Konkursinio balo sandara

Studijų programa Brandos atestato dalykai arba stojamieji egzaminai, skaičiuojami į konkursinį balą ir jų svertiniai koeficientai
pirmasis dalykas (egzaminas) pirmojo dalyko svertinis koeficientas antrasis dalykas (egzaminas arba metinis pažymys) antrojo dalyko arba stojamojo egzamino svertinis koeficientas trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais (egzamino arba metinio pažymio), svertinis koeficientas lietuvių kalbos ir literatūros arba kito dalyko (egzamino), svertinis koeficientas
Lietuvių gestų kalbos vertimas lietuvių kalba ir literatūra 0,4 istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos 0,2 0,2 užsienio kalba – 0,2
stojamasis egzaminas 1,0
Socialinis darbas istorija 0,4 matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2
lietuvių kalba ir literatūra 0,4 matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos 0,2 0,2 istorija – 0,2
stojamasis egzaminas 0,7 0,1 0,2
matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2
Ryšiai su visuomene lietuvių kalba ir literatūra istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografija užsienio kalba – 0,2
matematika 0,4 informacinės technologijos arba fizika 0,2 0,2 0,2
Cheminė analizė chemija 0,4 matematika arba biologija, arba fizika 0,2 0,2 0,2
Agroverslo technologijos biologija 0,4 chemija arba matematika, arba informacinės technologijos 0,1 0,3 0,2
chemija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba fizika 0,2 0,2 0,2
chemija arba matematika, arba informacinės technologijos 0,2 0,2 0,2
Veterinarija chemija arba matematika 0,2 0,2 0,2
matematika 0,4 fizika arba chemija, arba informacinės technologijos 0,2 0,2 0,2
Kraštovaizdžio dizainas chemija arba fizika, arba biologija, arba informacinės technologijos
Maisto technologija chemija arba biologija, arba fizika 0,1 0,3