Birželio 5 d. Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė priėmė Taivanio WuFeng‘o universiteto delegaciją, lydimą Taipėjaus Misijos Latvijoje atstovo. Bendradarbiavimas su Taipėjaus misija užmegztas prieš metus, kuomet misijos delegacija lankėsi Vilniaus kolegijoje. Šios Misijos pagalba užmegztas ryšys su WuFeng‘o universitetu.

Vizito metu pasirašyta dvišalė bendradarbiavimo sutartis atveria galimybes studentų, dėstytojų mainams, projektinei ir kitoms bendradarbiavimo veikloms.