Kandidatų kėlimas pradedamas 2018 m. spalio 2 d.

Tarybos narių rinkimai Kolegijoje vyksta vadovaujantis Akademinės tarybos patvirtintomis Vilniaus kolegijos tarybos narių rinkimų aprašo nuostatomis (Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. nutarimas Nr. ATN-6).

Teisę kelti kandidatus į Tarybos narius ir teisę rinkti Tarybos narius, turi kiekvienas Kolegijos akademinės bendruomenės narys (dėstytojas, mokslo darbuotojas, tyrėjas, darbuotojas tiesiogiai dalyvaujantis mokslo ir (ar) studijų veikloje (išskyrus studentus)).

Teisę būti keliamu kandidatu į Tarybos narius, taip pat teisę iškelti savo kandidatūrą į Tarybos narius turi Kolegijos akademinės bendruomenės narys, kuris  nepertraukiamai ne trumpiau kaip 5 metus  dirba Kolegijoje.

Kandidatų kėlimas vyksta iki 2018 m. spalio 18 d.  16.00 val.

Iškeltas ar savo kandidatūrą iškėlęs asmuo per 3 darbo dienas nuo nustatyto kandidatų į Tarybos narius kėlimo termino pabaigos privalo pateikti Referentei (302 kab., Saltoniškių g. 58, Vilnius) šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  2. užpildytą „Pretendento būti kandidatu į Vilniaus kolegijos tarybos narius“ duomenų anketą (forma patvirtinta Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos 2017 gegužės 18 d. nutarimu Nr. ATN-6) viešai skelbiama www.viko.lt);
  3. prašymą/sutikimą kandidatuoti į Tarybos narius (forma patvirtinta Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos 2017 gegužės 18 d. nutarimus Nr. ATN-6) viešai skelbiama viko.lt);

Numatoma, kad rinkimai į Kolegijos tarybą vyks 2018 m. lapkričio 8 d.

Išsamesnės informacijos prašome teirautis tel. (8 5) 219 1600, el. paštu: viko@viko.lt, www.viko.lt