Pedagogikos fakulteto lektorė Vilija Gerasimovičienė išrinkta „Vilniaus metų mokytoja 2022”

2022-10-07

Minint Tarptautinę mokytojų dieną, spalio 5-ąją,  iš 154 kandidatų, kuriuos siūlė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai, įvairaus lygmens švietimo srityje dirbantys vadovai, Vilniaus miesto metodinės grupės, buvo apdovanoti dešimt iniciatyviausių bei aktyviausių Vilniaus miesto savivaldybėje veikiančių ikimokyklinio, neformaliojo, formalųjį švietimą papildančių ir bendrojo ugdymo įstaigų „VILNIAUS METŲ MOKYTOJO 2022“ vardo verti mokytojai.

Viena laureačių, atstovavusi ikimokyklinio ugdymo įstaigą – Vilniaus lopšelio darželio „Pušaitė” ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Pedagogikos fakulteto lektorė – Vilija Gerasimovičienė.

Įvertinus mokytojų veiklos pasiekimus, atkreiptas Vilniaus miesto bendruomenės dėmesys į mokytojo profesinės veiklos daugiasluoksniškumą. Nominuoti mokytojai pasižymėjo inovatyvia ir kūrybiška mokytojo veikla organizuojant ir įgyvendinant ugdytinių mokymą(si) taikant naujus ugdymo(si) metodus, skatinant jų motyvaciją, diferencijuojant ir individualizuojant ugdymą(si). Taip pat įvertinta mokytojų metodinė, dalykinė veikla ugdymo įstaigoje, miesto mokytojų darbo grupėse, miesto metodinėje veikloje, mokytojų asociacijose miesto ir šalies mastu. Atkreiptas dėmesys reikšmingai mokytojų gerosios patirties sklaidai ugdymo įstaigoje, mieste, šalyje įvairiomis priemonėmis – seminarų vedimu, ugdymo(si) priemonių kūrimu, patirties sklaida įvairiuose renginiuose. Itin svarbus viešąją profesinę sklaidą lėmęs mokytojų dalyvavimas visuomeninėje, pilietinėje, kultūrinėje ir kitose veiklose, atskleidžiant mokytojo profesijos universalumą, reikšmingumą, prisidedant prie Vilniaus miesto gyventojų pilietinio, kultūrinio, socialinio sąmoningumo ugdymo.

Vilijai Gerasimovičienei Vilniaus metų mokytojos vardas suteiktas už tai, kad savo pavyzdžiu motyvuoja jaunąją kartą domėtis fizinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo naujovėmis. Interaktyviems fizinio ugdymo užsiėmimams mokytoja taiko edukacines platformas bei skaitmenines priemones, dalyvauja mokslinėse-praktinėse konferencijose, veda autorinius seminarus. Vilija Gerasimovičienė yra Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos valdybos narė, Lietuvos olimpinės akademijos tarybos narė; nuo 2019 m. sertifikuota Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto (LTOK) vykdomos „Olimpinių vertybių ugdymo programos (OVUP)“ mokymų vadovė, nuo 2022 m. yra LTOK inicijuoto fizinio raštingumo modelio kūrimo fizinio ugdymo(si) ekspertų grupės narė; Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) deleguota atstovė į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarytos darbo grupės narius, atstovavusi LKDK tam, kad identifikuotų su aukšto meistriškumo sportininkų profesine karjera susijusias problemas ir pateiktų LR švietimo, mokslo ir sporto ministrui pasiūlymus dėl veiksmų dvikryptės sportininkų karjeros modeliui Lietuvoje sukurti; nuo 2022 m. Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos narė.

Vilniaus metų mokytojai 2022:

Vilija Gerasimovičienė – Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“
Stanislava Masevičienė – Vilniaus lopšelis-darželis „Lazdynėlis“
Loreta Dubako – Vilniaus Birutės darželis
Veslava Černigovska – Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija
Virginija Karužienė – Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazija
Virginija Ratiukienė – Vilniaus Pilaitės gimnazija
Deimantė Navakienė – Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija
Ugnei Sabaitytė – Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla
Haroldas Maselis – „Saulės“ privati gimnazija
Jolanta Liubkevič – Vilniaus Žemynos gimnazijaRasita Gylienė – Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“
Inga Vargalienė – Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija

„Vilniaus metų mokytojams 2022” „Vilniaus klube“ įteikti unikalūs vardiniai ženklai – ekslibrisai. Laureatams muzikinius sveikinimus skyrė atlikėjai Milda Andrijauskaitė  „Baltos varnos“ ir Alen Chicco.

Plačiau skaitykite:

Fotografas: Saulius Žiūra