Pastaruoju metu itin daug diskutuojama apie pedagogų rengimą. Vilniaus kolegija – viena iš aukštųjų mokyklų, kurios absolventus labai gerai vertina darbdaviai.

Rita Ilgūnė – Martinelienė, Pedagogikos fakulteto lektorė, ne vienerius metus tyrinėja paauglių subkultūras, savo žiniomis ir tyrimais dalijasi su būsimaisiais pedagogais.

Dėstytojos profesionalumas š. m. rugsėjo 12 d. buvo patvirtintas VDU Švietimo akademijoje apginta edukologijos mokslų krypties daktaro disertacija „Paauglių subkultūra kaip socioedukacinis veiksnys mokykloje“. Disertacijos gynimo taryba darbą įvertino kaip itin aktualų ir vertingą edukologijos mokslui.

Sveikiname ir didžiuojamės dar viena Vilniaus kolegijos mokslų daktare!