Edukologijos mokslininkų gretas gruodžio 29 d. papildė Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė Renata Kondratavičienė. Apginta daktaro disertacija „Pradinių klasių mokinių kritinio ir kūrybinio mąstymo gebėjimai matematikoje ir jų ugdymas(is) naudojant virtualią mokymosi aplinką“.

Renata Kondratavičienė daugiau nei 20 metų dėsto skirtingų studijų programų studentams. Pastaraisiais metais itin daug dėmesio skiria Vaikystės pedagogikos ir Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programų tobulinimui.

Nuoširdžiai sveikiname!