Gegužės 23-25 d. Pedagogikos fakultete studentams paskaitas vedė Maltos universiteto profesorius Carmel Borg. Būsimiems pedagogams jis pristatė naujausius įtraukiojo ugdymo metodus bei šia tema atliktus tyrimus. Studentai paskaitų metu nagrinėjo įvairius darbo mokykloje atvejus, tokius kaip bendradarbiavimas ugdant imigrantų šeimoje augantį vaiką. Profesorius Borg akcentavo tėvų dalyvavimo švietimo procese svarbą, nes šeimos įtraukimas ne tik pagerina trumpalaikius vaiko rezultatus mokykloje, bet gali lemti ir vėlesnes vaiko studijas. Įkvepiančiose paskaitose studentai išmoko bendradarbiauti su tėvais, nenuvertinti šių indėlio, ir gerbti skirtingas kultūrines bei socialines patirtis turinčias šeimas.