Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso dalyviai, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, pasiūlymus pateikia užklijuotame voke iki 2020 m. kovo 24 d. 10.00 val., adresu Saltoniškių g. 58, Vilniuje (pas budintį).

Viešasis nuomos konkursas vykdomas komisijos posėdyje 2020 m. kovo 24 d., 10.15 val., konkurso dalyviai bus informuoti raštu apie konkurso vertinimą.