Šiandien žodis prezentacija asocijuojasi su Power Point skaidrėmis, tačiau prieš dešimtmetį, viskas buvo kitaip… Galima teigti, jog būtent skaidrių kūrimo galimybė užgožė jaunosios kartos, o ir daugumos dėstytojų, kūrybinį polinkį.

Naujų idėjų ieškojimas paskatino Draudimo katedrą 2016 m. lapkričio 3 d. pakviesti sertifikuotą ir gerai pažįstamą verslui prezentacijų ekspertą Arturą Laskauską pademonstruoti dėstytojams, KAIP kurti prezentacijas KITAIP. Galima drąsiai teigti, kad lektorius ir jo seminaras sukėlė tikrą kultūrinį šoką auditorijai bei davė didžiulį impulsą tobulėti ir atrasti savyje snūduriuojančią kūrybiškumo energiją. Kaip sakė Aristotelis „Išmintis prasideda nuo savęs pažinimo“.

Nuoširdžiai dėkojame prezentacijų ekspertui Arturui Laskauskui už suteiktas žinias ir motyvaciją tobulėti.