„Olimpinių vertybių ugdymo programos“ mokymai mokytojams

2022-12-30

Jau penktus metus Lietuvoje įgyvendinama „Olimpinių vertybių ugdymo programa“ (toliau trumpinama – OVUP) sulaukia vis didesnio susidomėjimo: visoje Lietuvoje jau surengti 37 mokymai, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 1300 įvairių sričių mokytojų. Pirmojo lygmens mokymus veda 17 sertifikuotų „OVUP“ mokymų vadovių, o mokymų tikslas – įkvėpti mokytojus propaguoti olimpinėmis vertybėmis grįstą ugdymą.

VK Pedagogikos fakulteto socialinio partnerio Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pušaitė“ 2022 m. gegužės, lapkričio ir gruodžio mėnesiais buvo surengti treji „OVUP“ mokymai, kuriuos inicijavo šio darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, „OVUP“ mokymų vadovė, VK PDF lektorė Vilija Gerasimovičienė. Mokymuose dalyvavo per 50 Vilniaus miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio, fizinio ugdymo ir kitų dalykų mokytojų iš 33 įstaigų.

Visų mokymų metu dalyviai sklandžiai bendradarbiavo kurdami aktyvias užduotis, diskutavo apie patirtis, kilusius iššūkius, veiklų naudą ir pritaikomumą ugdymo (mokymo) procese, remiantis pasirinktomis temomis: „Taika ir olimpinės žaidynės“, „Parolimpinės žaidynės – „Judėjimo dvasia“, „Kliūčių įveikimas – moterys sporte“, „Mano teisės = mano pareigos“, „Gyvenimas pagal kilnaus elgesio taisykles”,  „Ištvermė ir olimpinės žaidynės“, „Pajuskite olimpinę dvasią – olimpinė ugnis”, „Olimpinių sporto šakų programa”, „Sporto ir fizinės veiklos pastangomis pelnytas džiaugsmas” ir kt. „OVUP“ mokymai netradiciniai, trunkantys dvi dienas, patirtiniai, įtraukiantys, grindžiami penkiomis olimpinio ugdymo temomis: pagarba gyvenime, kilniu elgesiu, pastangomis pelnytu džiaugsmu, kūno, valios ir proto darna bei tobulumo siekimu.

Ignas Gaina, tarptautinio darželio „Katino Dienelės” ikimokyklinio ugdymo mokytojas, VK PDF absolventas apibendrindamas mokymų patirtį, teigė, kad „prieš mokymus nežinojau, ko tikėtis. Maniau, va sportuosim, pratimų pasimokysim. BET mokymai buvo labai verti dėmesio. Gavau ir pratimų, ir sporto, ir olimpizmo diegimo pagrindų ikimokyklinio ugdymo sferoje. Mokymai labai organiški. Visada labai gera nuotaika. Būnant tokioje aplinkoje labai norisi sugrįžti, norisi mokytis, semtis žinių. Mokymai visiškai kitokie, nes juose reikia veikti, kurti, bendrauti, galvoti, o ne tik sėdėti ir klausytis. Man labai patiko „OVUP“ leidiniai, taip pat patiko mokymų stilistika kurią pritaikysiu pats vesdamas mokymus. Patiko struktūra bei pats bendravimas su „ugdytiniais“. Pasisėmiau daug patirties ties olimpinių vertybių mokymu. „OVUP‘as“ yra ta vieta, kur mokytojai gali ne tik įgauti naujų žinių, bet ir susirasti naujų bendraminčių, tai vieta kur per dvi dienas sugebi smarkiai paaugti. Šie mokymai man dar ilgai pulsuos krūtinėje, užkurdami olimpinę motyvaciją mokyti vaikus sveikos gyvensenos“.

„Mokymai buvo unikalūs, intensyvūs, tačiau tokie šilti, turiningi bei smagūs, lyg 100 metų draugų būryje praleistas laikas. Praturtėjome žiniomis ne tik apie mankštų, fizinės veiklos galimybes, bet daugybės idėjų, minčių aktyvioms veiklos su mažaisiais įtraukiant į ugdymą pažintį su svarbiomis žmogiškomis vertybėmis“ –  teigė Justina Sakalauskienė, VšĮ „Vaiko medis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja, VK PDF studentė.

Daugiau apie mokymus skaitykite: https://www.svietimonaujienos.lt/olimpiniu-vertybiu-ugdymo-programos-mokymai-vilniuje/

Daugiau apie OVUP skaitykite: https://olimpinekarta.lt/ovup

Nuotr. S. Čirba