boldic_awardVilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Danguolė Ignatavičiūtė 2015 m. lapkričio 9-10 dienomis lankėsi Osle, Norvegijoje, kur vyko tarptautinė konferencija FunKon bei NordPlus projekto partnerių susitikimas. Konferenciją organizavo Norvegijos lankstaus mokymo asociacija (http://fleksibelutdanning.no/). Konferencijos metu buvo paskelbtas BOLDIC AWARD 2015 laimėtojas – Danijos atvirųjų išteklių projektas – „Cross boarder collaboration” (http://projektgnu.eu// ). Laimėtojas gavo 500 eurų prizą.

NORDPLUS HORIZONTAL 2013 programos projekto Boldic Open Learning Resources Online (OLRO) (projekto NUMERIS NPHZ-2013/10118) veikla vyksta 2013-2015 metais. Tai buvo paskutinis projekto susitikimas. Projekte dalyvauja: Švedų distancinio mokymo asociacija (Swedish association for distance education – SVERD, projekto koordinatorius), Norvegų lankstaus mokymo asociacija (Flexible Education Norway (www.fleksibelutdanning.no), Aarhus Universitetas Danijoje (http://www.au.dk/en/), Talinn Universitetas Estijoje (http://www.tlu.ee/), Latvijos Verslo ir Finansų mokykla (www.ba.lv), Jyväskylä Universitetas Suomijoje (https://www.jyu.fi/en) bei Vilniaus kolegija.

Pagrindinis projekto „BOLDIC – Boldic Open Learning Resources Online“ (Atviri mokymosi ištekliai internete) tikslas yra sustiprinti ir tęsti tolesnį bendradarbiavimą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių organizacijų, dirbančių nuotolinio mokymo, lankstaus mokymosi ir e-mokymosi srityse.

Lektorė Danguolė Ignatavičiūtė