NVŠ programa: Žaidžiame madą

Programos įgyvendinimo vieta: Vilniaus kolegija, Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas, Didlaukio 82, Vilnius

Ugdymo kryptis: Technologijos

Programos tikslas – ugdyti ir plėtoti vaikų iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas, kuriant ir įgyvendinant drabužių kolekciją.

Programos uždaviniai:

 1. Supažindinti su mados, subkultūrų istorija ir įvaizdžio kūrimo pagrindais;
 2. Formuoti praktinius drabužių kūrimo, piešimo, siuvimo, saugaus darbo įgūdžius;
 3. Parengti viešą kolekcijos pristatymą.

Programos anotacija: Programoje  „Žaidžiame madą“  kviečiami dalyvauti 15-19 metų jaunuoliai, kurie nori išbandyti savo jėgas žaisdami madą, t.y., bent trumpam pabūti profesionaliais mados kūrėjais, dizaineriais, įgyvendinančiais savo  kūrybinę idėją, nuo drabužio modelio sukūrimo iki jo pristatymo.

Programa bus įgyvendinama teorines žinias integruojant į praktinius užsiėmimus, kurių metu dalyviai trumpai supažindinami su mados, kostiumo istorija, subkultūromis, įvaizdžio formavimo ir drabužio kūrimo pagrindais. Užsiėmimų metu moksleiviai, padedami profesionalių pedagogų, kurs, pieš drabužių modelius, sukirps drabužius ir juos pasius, o pasirinktą įvaizdį, užbaigs atlikdami makiažą ir greitą šukuoseną. Programos galutinis rezultatas – sukurta ir įgyvendinta drabužių kolekcija, kurią demonstruos patys programos dalyviai ar jų draugai. Viešas kolekcijos pristatymas fakulteto bendruomenei, tėveliams ir renginio svečiams vyks kolegijos erdvėse.

NVŠ programos turinys:

 1. Mados tendencijos ir jų raida.
 2. Įvaizdžio formavimas
 3. Drabužių kolekcijos kūrimas ir įgyvendinimas
 4. Baigiamasis renginys – kolekcijos pristatymas.

Programos apimtis ir trukmė: 2 val. per savaitę. Iš viso 72 val. per mokslo metus.

Programa skirta 15 – 19 metų moksleiviams.

Programos tvarkaraštis: kiekvieną ketvirtadienį nuo 16 iki 18 val.

Programos pradžia:  2018 m rugsėjo 13 d.
Programos pabaiga: 2019 m. gegužės 30 d.

Programos kaina:

Su krepšeliu 15 EUR.
Be krepšelio 35 EUR.

Registracija:  tel. 8(5)2191673; el.paštu: r.venckiene@mtf.viko.lt

Detalesnė informacija: mob. tel. +370 685 23583; grazina.skripkiene@gmail.com

 


NVŠ programa: Muzikinis teatras

Programos įgyvendinimo vieta: Vilniaus kolegija, Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas, Didlaukio 82, Vilnius

Ugdymo kryptis: Teatras

Programos tikslas – supažindinti 12 – 16 metų moksleivius su įvairiais muzikinio teatro kūrybos, repertuaro ir stilistikos principais bei ugdyti jų aktorinius ir muzikinius gebėjimus.

Programos uždaviniai:

 1. Ugdyti moksleivių aktorinio meistriškumą – kūrybingumą, savęs pažinimą, saviraišką, gebėjimą dirbti komandoje, fizinę laisvę, raiškų minčių dėstymą.
 2. Lavinti moksleivių balsą, muzikinę klausą, koordinaciją bei gebėjimą pažinti ir atpažinti konkrečius muzikinius stilius.
 3. Rengti praktinius pasirodymus integruojančius kelias saviraiškos formas – balsą, judesį ir vaidybą.

Programos anotacija: Programa „Muzikinis teatras“ – tai inovatyvi ir lengvai  prisitaikanti prie asmeninių poreikių programa, skirta tobulinti 12 – 16 metų moksleivių aktorinius ir muzikinius gebėjimus. Paskaitų ir kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai tyrinės savo kūno ir balso galimybes, susipažins su įvairiais muzikiniame teatre naudojamais kūrybos, repertuaro, stilistikos principais, tobulins muzikinio teatro vaidybos, bendravimo, bendradarbiavimo ir pasitikėjimo savimi įgūdžius. Kiekviena programos sudedamoji dalis – vokalo lavinimas, šokis,  individualus ir komandinis darbas, teksto analizė, bus išreikšta per aktorinio meistriškumo prizmę.

Programos turinys:

 1. Muzikinio teatro istorija ir žanro specifika
 2. Aktorinio meistriškumo pagrindai
 3. Vokalo lavinimas
 4. Fizines raiškos lavinimas
 5. Muzikinio teatro etiudai

Programos apimtis ir trukmė: 2 val. per savaitę. Iš viso 72 val. per mokslo metus.

Programos tvarkaraštis: kiekvieną ketvirtadienį nuo 16 iki 18 val.

Programa skirta 12 – 16 metų moksleiviams.

Programos pradžia: 2018 m rugsėjo 13 d.
Programos pabaiga:2019 m. gegužės 30 d.

Programos kaina:

Su krepšeliu15 EUR.
Be krepšelio 30 EUR.

Registracija:  tel. 8(5)2191673; el.paštu: r.venckiene@mtf.viko.lt

Detalesnė informacija: mob. tel. +370 606 01306; artist@monikavalkunaite.com