1 (1)Esi žmogus, kuris nuolat tobulėja ir mokosi? Tuomet neabejotinai esi sukaupęs profesinės patirties bei žinių, kurias verta pripažinti. Ateik į Menų ir kūrybinių technologijų fakultetą ir įsivertink savo kompetencijas. Savaiminiu ir neformaliuoju būdu įgyti gebėjimai dabar gali būti pripažinti ir įskaitomi kaip studijų programų dalykai!

Kodėl verta?

Lankyti kursai, studijos, profesinė praktika gali būti užskaityti kaip studijų programos dalykai.
Galėsi tapti studentu ir baigti studijas pigiau bei per trumpesnį laiką.
Praplėsi studijų bei karjeros galimybes.

Kokios neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos kompetencijos gali būti vertinamos?

Kompetencijos, įgytos darbo vietoje ar vykdant visuomeninę veiklą;
Bet kurioje neakademinėje aplinkoje vykusio mokymosi metu įgytos kompetencijos (pavyzdžiui, kursai, seminarai, stažuotės, parodos ir kt).

Svarbu žinoti:

Būtini įrodymai, pagrindžiantys tokio tipo mokymąsi;
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai vertinami remiantis nustatytais vertinimo kriterijais;
Formaliai pripažįstami tik tie pasiekimai, kurie atitinka studijų dalyko programoje numatytus laukiamus studijų rezultatus.

Kokie etapai laukia?

Raštiškas kandidato prašymas siekti kompetencijų pripažinimo ir įrodymų pateikimas.
Kandidato supažindinimas su įvertinimo procedūra, konsultavimas ir informavimas.
Kandidato pateiktų įgytų kompetencijų įrodymų vertinimas (taikomas mokestis).
Sprendimas dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo/nepripažinimo

Daugiau informacijos suteiks Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto prodekanė Jūratė Cravetto, el. paštas: j.cravetto@mtf.viko.lt; tel.: 852191721.