Naujos kadencijos Akademinės tarybos narių rinkimai

2022-11-24

2022 m. gruodžio 1 d. 15.00 val. šaukiamas Vilniaus kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų (rinkikų) susirinkimas, skirtas išrinkti 21 narį į naujai formuojamą Akademinę tarybą.

Susirinkimas vyks Saltoniškių g. 58-1, 301 salėje. Kviečiame visų fakultetų deleguotus atstovus (rinkikus) dalyvauti.