Naujai išrinktos Akademinės tarybos pradžia

2022-12-12

Gruodžio 7 d. į pirmąjį posėdį rinkosi naujai išrinkti, 5 metų kadencijai, Akademinės tarybos nariai. Trečią kartą iš eilės akademinės tarybos pirmininke išrinkta Agrotechnologijų fakulteto lektorė, prodekanė Ramunė Vanagaitė. Akademinės tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkta Elektronikos ir informatikos fakulteto docentė, prodekanė, dr. Loreta Savulionienė. Sveikiname!

Naujai išrinktos Akademinės tarybos nariai:

 1. Dr. Gražina Palaitytė, ATF docentė;
 2. Jurgita Lazdauskienė, ATF lektorė;
 3. Ramunė Vanagaitė, ATF lektorė;
 4. Dr. Loreta Savulionienė, EIF docentė;
 5. Aliona Kirdeikienė, EIF lektorė;
 6. Justinas Zailskas, EIF lektorius;
 7. Inga Pašiušienė, EKF lektorė;
 8. Dr. Aušra Liučvaitienė, EKF docentė;
 9. Gitana Mečėjienė, EKF lektorė;
 10. Jūratė Zakarienė, EKF lektorė;
 11. Dr. Dalia Kačinaitė -Vrubliauskienė, PDF docentė;
 12. Inga Bertašienė, PDF lektorė;
 13. Lina Pečiulienė, PDF lektorė;
 14. Birutė Gostevičienė, SPF, lektorė;
 15. Dr. Jurgita Kazlauskienė, SPF docentė;
 16. Dr. Milda Žukauskienė, SPF docentė;
 17. Aušra Turčinskaitė -Balčiūnienė, VVF lektorė;
 18. Dr. Margarita Išoraitė, VVF docentė;
 19. Nida Mačerauskienė, VVF lektorė;
 20. Silvija Grušnienė, MTF lektorė;
 21. Dr. Birutė Žygaitienė, MTF profesorė;
 22. Smiltė Kozlovaitė, VVF studentė;
 23. Paulius Vinkevičius, EKF studentas;
 24. Mažvydas Bernotas, EIF studentas;
 25. Kornelija Stasiūnaitė, SPF studentė;
 26. Mindaugas Rutalė, ATF studentas;
 27. Tautvydas Grinkevičius, PDF studentas;
 28. Rimgailė Bloznelytė, MTF studentė;
 29. Dr. Žymantė Jankauskienė, direktorė;
 30. Rita Liepuonienė, direktoriaus pavaduotoja studijoms;
 31. Dr. Nijolė Zinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei.

Gruodžio 7d. kadenciją baigė šie Akademinės tarybos nariai:

 1. Dr. Nijolė Liepienė, ATF docentė;
 2. Dr. Inga Jančauskienė, ATF lektorė;
 3. Dr. Birutė Žygaitienė, MTF, profesorė;
 4. Andrius Guoba, MTF lektorius;
 5. Jolanta Mačėnienė, EIF lektorė;
 6. Dr. Irma Šileikienė, EIF docentė;
 7. Dr. Romanas Tumasonis, EIF docentas;
 8. Vaiva Juškienė, PDF, lektorė;
 9. Elida Aršavskienė, PDF lektorė;
 10. Dr. Ingrida Pumputienė, SPF docentė;
 11. Neringa Miniotienė, VVF lektorė;
 12. Alina Katunian, VVF lektorė.

Akademinė taryba yra aukščiausioji kolegijos akademinės savivaldos institucija. Įsigalioję jos nutarimai privalomi visiems kolegijos dėstytojams, kitiems darbuotojams ir studentams. Akademinė taryba atlieka Mokslo ir studijų įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje numatytas funkcijas: svarsto direktoriaus teikiamus kandidatus eiti direktoriaus pavaduotojų, dekanų ir prodekanų pareigas; svarsto ir tvirtina Kolegijos akademinės etikos kodeksą; sudaro ir teikia tvirtinti direktoriui Kolegijos Akademinės etikos komitetą; šaukia Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimus svarbiems Kolegijos veiklos klausimams aptarti; teikia garbės ir kitus vardus Akademinės tarybos nustatyta tvarka; tvirtina įmokų, tiesiogiai susijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžius; svarsto ir tvirtina studentų priėmimo į Kolegiją taisykles, Kolegijos akademinių padalinių veiklos nuostatus.