Ketvirtą kartą vykusiame Nacionaliniame švietimo lyderystės forume kalbėta tema „Lietuvos mokykla – atvira pasauliui“.

Renginys buvo skirtas geriau suprasti migracijos iššūkius ir galimybes: kokios idėjos „imigruoja“ ir prigyja mokykloje? Kokioje terpėje šios idėjos prigyja? Kokios idėjos „emigruoja“ iš mūsų mokyklos? Kaip keičiasi mokykla mokiniams migruojant ir didėjant jų įvairovei? Kiek mūsų mokykla yra atvira visiems ir įvairiems mokiniams? Kokią įtaką demografiniai išbandymai daro mokyklos aplinkai ir jos regionui? Kaip mokykla turėtų ugdyti po visą pasaulį pasklindančius tautiečius? Kaip ji gali padėti į gimtinę sugrįžusiems lietuviams ir kaip lengvinti atvykstančiųjų integraciją?

Diskusijoje „Įtraukties svarba šiuolaikinėje visuomenėje“ dalyvavo ir savo ekspertines įžvalgas išsakė ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete lektorė Aušra Simoniukštytė.

Diskusijoje taip pat dalyvavo Vaidas Bacys (Šiaulių rajono Aukštelkės mokykla – daugiafunkcis centras), dr. Lina Miltenienė (Šiaulių universitetas), dr. Auksė Petruškevičiūtė (Lietuvos edukologijos universitetas), dr. Karolis Žibas (Vytauto Didžiojo universitetas). Diskusiją moderavo doc. dr. Emilija Sakadolskienė (Vilniaus universitetas).